Projekt Uddannelsesløft

uddannelsesloeft.dk er flyttet til ny server. Det betyder at siden lige nu er under revision. Der er mange informationer som under processen gav mening, men ikke længere har relevans. Synes du, der er noget som mangler, skal du klikke her og vi vil forsøge at hjælpe dig.

Kontakt Sekretariatet

Tlf. 93 52 00 62
uddannelsesloeft@aalborg.dk

Aalborg Kommune
Skoleforvaltningen
9400 Nørresundby

EAN: 5798003745794Om Projekt Uddannelsesløft

Projekt Uddannelsesløft er en 5-årig tværinstitutionel indsats for at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge. Indsatsen sker gennem et samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og gymnasieskoler i Aalborg. Projekt Uddannelsesløft bygger på, at vi i fællesskab og på tværs af uddannelsesregi kan styrke indsatsen med inklusion af de tosprogede unge. Projektet tager udgangspunkt i tosprogede elever, men retter sig i høj grad mod alle elever, i erkendelse af en positiv afsmitning på de etnisk danske unge. Projektet styrker de faglige kompetencer hos medarbejderne, hvilket kan medføre et kvalitetsløft for hele uddannelsesinstitutionen.

Projektet er økonomisk finansieret af både private fonde, herunder Det Obelske Familiefond, offentlige myndigheder og de deltagende uddannelsesinstitutioner.