00 Projekt Uddannelsesløft / 2009-2014 – En 5 årig tværinstitutionel indsats for at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge

Projekt Uddannelsesløft

Vigtigt! PDF-dokumenter på uddannelsesloeft.dk er IKKE gjort webtilgængelige. Projekt Uddannelsesløft blev afsluttet i 2014 og det vil være en forholdsmæssig stor økonomisk og tidsmæssig byrde at optimere alle dokumenter. Omvendt vil det også være ærgerligt, at dokumenterne ikke er tilgængelige for de som har interesse i at anvende dem.

Vi håber på din forståelse.


Om projektet

Projekt Uddannelsesløft er en 5-årig tværinstitutionel indsats for at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede unge. Indsatsen sker gennem et samarbejde mellem grundskoler, erhvervsskoler og gymnasieskoler i Aalborg. Projekt Uddannelsesløft bygger på, at vi i fællesskab og på tværs af uddannelsesregi kan styrke indsatsen med inklusion af de tosprogede unge. Projektet tager udgangspunkt i tosprogede elever, men retter sig i høj grad mod alle elever, i erkendelse af en positiv afsmitning på de etnisk danske unge. Projektet styrker de faglige kompetencer hos medarbejderne, hvilket kan medføre et kvalitetsløft for hele uddannelsesinstitutionen.

Projektet var økonomisk finansieret af både private fonde, herunder Det Obelske Familiefond, offentlige myndigheder og de deltagende uddannelsesinstitutioner.

Kontakt Sekretariatet

Tlf. 93 52 00 62
uddannelsesloeft@aalborg.dk

Aalborg Kommune
Skoleforvaltningen
9400 Nørresundby

EAN: 5798003745794