00 Metodeudvikling – Projekt Uddannelsesløft / 2009-2014

Metodeudvikling

– beskrivelser af aktiviteter og forløb

Vigtigt! PDF-dokumenter på uddannelsesloeft.dk er IKKE gjort webtilgængelige. Projekt Uddannelsesløft blev afsluttet i 2014 og det vil være en forholdsmæssig stor økonomisk og tidsmæssig byrde at optimere alle dokumenter. Omvendt vil det også være ærgerligt, at dokumenterne ikke er tilgængelige for de som har interesse i at anvende dem.

Vi håber på din forståelse.

Herunder vil vores deltagere løbende kunne finde relevante dokumenter udfærdiget af de pædagogiske projektmedarbejdere i Projekt Uddannelsesløft.