Værktøjer og ideer til praksis

Herunder vil vores deltagere løbende kunne finde relevante dokumenter udfærdiget af de pædagogiske projektmedarbejdere i Projekt Udannelsesløft

Ideer til sprogpædagogiske aktiviteter

IT-guiden til de sprogpædagogiske metoder

– margenspørgsmål og krydsord