Metodeudvikling

– beskrivelser af aktiviteter og forløb

Herunder vil vores deltagere løbende kunne finde relevante dokumenter udfærdiget af de pædagogiske projektmedarbejdere i Projekt Uddannelsesløft.