Evaluering

Projekt Uddannelsesløft har som mål at løfte tosprogede elevers resultater i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse:

  • hæve karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve
  • øge andelen af tosprogede elever i gymnasieskolerne
  • mindske frafaldet på erhvervsskolerne

Læs herunder mere om projektets mål, resultater og erfaringer i evalueringsrapporten: