Aktivitetskatalog

Sprogpædagogisk katalog er tænkt som et inspirerende og nyttigt redskab for lærere, der i deres daglige praksis er i gang med at udvikle en sprogbaseret undervisning.

Det er løbende udviklet og afstemt med de praksiserfaringer, lærere i Projekt Uddannelsesløft har gjort sig i perioden 2010 frem mod 2014. Kataloget er tænkt som et supplement til og en uddybning af de beskrivende praksisartikler, som indgår i bogserien Løft læringen – brug sproget. (Bestil her)

Kataloget består af en række sprogpædagogiske aktiviteter, der på forskellig vis støtter op omkring elevernes fagsproglige udvikling og tilegnelse i undervisningen.

De forskellige aktiviteter lægger op til forskellige måder at opdage og bruge sproget på. Eleverne bliver i nogle aktiviteter udfordret på fagsprogets måde at virke og skabe betydning på, mens de i andre aktiviteter skal trække på og gøre sig kommunikative erfaringer i samspil med hinanden og læreren. Tillige gives de også mulighed for at anvende det præcise faglige målsprog. Aktiviteterne får deres relevans, når læreren har udarbejdet faglige og sproglige mål.