Evaluering

Vigtigt! PDF-dokumenter på uddannelsesloeft.dk er IKKE gjort webtilgængelige. Projekt Uddannelsesløft blev afsluttet i 2014 og det vil være en forholdsmæssig stor økonomisk og tidsmæssig byrde at optimere alle dokumenter. Omvendt vil det også være ærgerligt, at dokumenterne ikke er tilgængelige for de som har interesse i at anvende dem.

Vi håber på din forståelse.

Projekt Uddannelsesløft har som mål at løfte tosprogede elevers resultater i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse:

  • hæve karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve
  • øge andelen af tosprogede elever i gymnasieskolerne
  • mindske frafaldet på erhvervsskolerne

Læs herunder mere om projektets mål, resultater og erfaringer i evalueringsrapporten: