00 Aktivitetskatalog – Projekt Uddannelsesløft / 2009-2014

Aktivitetskatalog

Vigtigt! PDF-dokumenter på uddannelsesloeft.dk er IKKE gjort webtilgængelige. Projekt Uddannelsesløft blev afsluttet i 2014 og det vil være en forholdsmæssig stor økonomisk og tidsmæssig byrde at optimere alle dokumenter. Omvendt vil det også være ærgerligt, at dokumenterne ikke er tilgængelige for de som har interesse i at anvende dem.

Vi håber på din forståelse.

Sprogpædagogisk katalog er tænkt som et inspirerende og nyttigt redskab for lærere, der i deres daglige praksis er i gang med at udvikle en sprogbaseret undervisning.

Det er løbende udviklet og afstemt med de praksiserfaringer, lærere i Projekt Uddannelsesløft har gjort sig i perioden 2010 frem mod 2014. Kataloget er tænkt som et supplement til og en uddybning af de beskrivende praksisartikler, som indgår i bogserien Løft læringen – brug sproget. (Bestil her)

Kataloget består af en række sprogpædagogiske aktiviteter, der på forskellig vis støtter op omkring elevernes fagsproglige udvikling og tilegnelse i undervisningen.

De forskellige aktiviteter lægger op til forskellige måder at opdage og bruge sproget på. Eleverne bliver i nogle aktiviteter udfordret på fagsprogets måde at virke og skabe betydning på, mens de i andre aktiviteter skal trække på og gøre sig kommunikative erfaringer i samspil med hinanden og læreren. Tillige gives de også mulighed for at anvende det præcise faglige målsprog. Aktiviteterne får deres relevans, når læreren har udarbejdet faglige og sproglige mål.