Intern formidlingskonference april 2014

Tech College Aalborg,
Oktober 2014

 

Artikler

Klik herunder og læs artiklerne "Sprogpædaogiske indgange til lyrik" og "At løse ligninger - og om at danne billeder i matematik." Find flere i Metodebanken. 

lyrik at_lse_ligninger
 

De nyeste artikler

Klik herunder og læs de nyeste praksisartikler "Kritisk læsning i sprogfagene" og "Sprogbaseret genetik - hvad og hvordan." Find flere i Metodebanken. 

kritisk_lsning genetik
   

Velkommen

Projekt Uddannelsesløft er et udviklingsprojekt, der har som mål at højne uddannelsesniveauet for primært tosprogede elever.

Projekt Uddannelsesløft arbejder med:
  • at løfte tosprogede elevers resultater - inden for rammerne af den almindelige undervisning
  • at udvikle inkluderende pædagogik - med fokus på fagligt udbytte til alle
  • dansk som andetsprog som dimension i alle fag
  • at udvikle metoder til en sprogbaseret fagundervisning for alle elever
  • genrepædagogik
  • efteruddannelse af lærere og vejledere i folkeskoler, gymnasier og erhvervsuddannelser
  • ledelse og skoleudvikling
  • videndeling på tværs af uddannelsessektorer